Pro veřejnost


Karotenoidy jsou úžasné molekuly, které kromě mnoha jiných funkcí v různých organismech jsou také zodpovědné za barvu mnoha věcí, se kterými se každodenně setkáváme. Červená barva rajčete, oranžová barva mrkve, žlutá barva květů slunečnice, ale také pestré barvy peří některých ptáků, šupin tropických ryb, případně žluté až červené barvy květů mnoha rostlin, to vše jsou příklady barevnosti způsobené přítomností karotenoidů. V tomto stručném přehledu nabízíme pár zajímavých informací o některých z nich. Seznam není ani zdaleka úplný, jelikož do současnosti bylo objeveno a popsáno téměř tisíc různých karotenoidů. Přesto věříme, že i tento krátký přehled alespoň pootevře okno do světa těchto fascinujících molekul, bez kterých se neobejde v podstatě žádný živý organismus. (více...)

Laserový mikroskop

Laserový mikroskop Jak funguje mikroskop? Můžete použít kapku vody místo sady čoček ke zvětšení obrazu? Odpovědi najdete ve videu!

Zvukové vlny

Zvukové vlny Chtěli byste sledovat zvuk? Pokud ano, podívejte se na naše video a postupujte podle pokynů, je to snadné! Odřízněte horní díl plastové lahve a tento kužel připojte k reproduktoru. Natáhněte kolem horní části lahve balónek a přilepte k němu malé zrcátko. Poté namiřte laserové ukazovátko na zrcátko a nastavte paprsek tak, aby se odrážel od středu zrcátka na nějakou vzdálenou stěnu. Když pustíte zvuk, zvukové vlny rozvibrují balonek a vy můžete pozorovat pohyb paprsku po zdi.

Ohýbání paprsku
Ohýbání paprsku

Tento experiment vyžaduje předchozí přípravu. Do skleněného akvária nalijte vodu a vsypte sůl (množství soli záleží na velikosti akvária, vhodné je, když na dně zůstane vrstva soli). Nechte pár dní v klidu. Postupně se vytvoří koncentrační gradient uvnitř akvária. Pokud nyní budete svítit laserem vodorovně těsně pod hladinou akvária, paprsek vyjde z akvária v přibližně stejné výšce, jako do něj vstupoval. Pokud ale paprskem posvíte vodorovně blíže ke dnu, paprsek se začne ohýbat směrem dolů.

Fluorescence
Fluorescence

Absorpci UV (nebo viditelného) světla ze základního stavu do výše ležícího excitovaného stavu u některých molekul následuje vyzáření fotonu v důsledku návratu molekuly do základního stavu. Tento je se nazývá fluorescence a má mnoho aplikací, např. jako analytický nástroj pro stanovení koncentrace látky, fluorescenční značení v biologické tkáni a mnoho dalších. Na videu demonstrujeme některé přírodní sloučeniny, které vykazují fluorescenci pod UV světlem.

Novinky Výzkum Laboratoř Lidé Publikace Příležitosti Pro veřejnost Kontakt
Laboratoř optické spektroskopie